Vergoeding

In 2017 vergoedt de basisverzekering 3 uur dieetbehandeling. Voor kinderen tot 18 jaar zijn er geen kosten aan dieetbehandeling verbonden. Voor personen van 18 jaar en ouder valt dieetbehandeling onder het eigen risico in de zorgverzekering. In 2017 bedraagt het eigen risico € 385,=. Meer informatie over het eigen risico zorgverzekering vindt u op de website van de rijksoverheid.

Vergoeding bij chronische ziekten, zoals Diabetes of COPD
Indien u verwezen wordt naar de diëtist vanwege diabetes of COPD dan is vaak sprake van samenwerkingsafspraken met huisarts, praktijkondersteuners (POH) en andere zorgverleners. Er is dan ook een gunstige vergoedingsregeling van toepassing. Uw huisarts en de diëtist zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt.

Aanvullende verzekering
Mocht 3 uur dieetbehandeling niet toereikend zijn, dan vergoeden diverse aanvullende pakketten nog extra behandeluren. Wilt u weten in hoeverre uw aanvullende zorgverzekering dieetadvisering vergoedt, volg dan de link: vergoeding dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering 2017 (PDF)
Of, lees uw polis of zoek contact met uw zorgverzekeraar.