Partners

In Amsterdam werkt Diëtistengroep Amsterdam samen met stedelijke partners in preventie en zorg.

Preventie van overgewicht voor:

  • kinderen op het ‘Voedingsspreekuur’ in de Ouder Kind Centra en voor hun ouders met workshops en de cursus ‘Gezond Opgroeien Plus’ samen met Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, de GGD Jeugdgezondheidszorg (JGZ), fysiotherapiepraktijken en opvoedondersteuning;
  • volwassenen met de cursus ‘Gezond Kopen, Gezond Kopen’ samen met de GGD;
  • kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking samen met PRISMA;
  • kinderen en volwassenen met een psychische stoornis samen met Cordaan;

Zorg

  • diabetes in de ketenzorg voor ondermeer de ROHA, de SAG, coöperatie Noorderzorg, coöperatie Mercator;
  • behandeling van overgewicht en ondergewicht bij kinderen samen met de poliklinieken kindergeneeskunde van het OLVG West ziekenhuis;
  • intramurale dieetzorg op locaties voor kleinschalig wonen, revalidatie en in de verpleeghuizen van Cordaan en Amsta;
  • ondervoeding bij thuiswonende ouderen samen met wijkverpleging van Cordaan.