Klacht

De DgA-diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat met uw diëtist te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, www.klachtenloketparamedici.nl. Dit loket biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar:
030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl.

Deze klachtenregeling volgt de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).